Rules

Reglement zaalvoetbaltornooi De Cronos Groep

 

ALGEMEEN

 1. Het tornooi wordt ingericht door Cronos Care en is enkel bedoeld voor werknemers van De Cronos Groep.
 2. Alle wedstrijden worden gespeeld in Sporthal Kattenbroek, Kattenbroek 14, 2650 Edegem, volgens het speelschema bepaald door de organisatie. Dit schema wordt per mail gecommuniceerd aan de teamkapiteins bij aanvang van het seizoen. Deze agenda kan niet meer wijzigen, tenzij met akkoord van beide ploegen en mits voorstel van een alternatieve speeldag binnen de voorziene kalender.
 3. De ploegen zijn zelf verantwoordelijk voor hun waardevolle voorwerpen en/of geld dat in de kleedkamers achterblijft. Bovendien blijven zij verantwoordelijk voor de daden van hun spelers in en rond de gebouwen en terreinen van Sporthal Kattenbroek. De inrichters nemen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op zich.
 4. Er wordt 5 tegen 5 (1 doelverdediger en 4 veldspelers) gespeeld.
 5. De spelers zijn verplicht schoenen met witte zolen of andere sportschoenen geschikt voor de indoor zaal te dragen. Scheenbeschermers zijn optioneel. Het dragen van voetbalsokken is verplicht (geen korte sokken).
 6. De wedstrijden worden geleid door een officiële scheidsrechter aangeleverd door KSOVA.
  Zijn beslissingen zijn bindend en finaal.
 7. Er wordt gespeeld in 1 poule, bestaande uit 10 ploegen.
  Na de reekswedstrijden wordt er een rangschikking opgemaakt (3 punten bij winst, 1 punt bij gelijkspel en 0 punten bij verlies). Bij een gelijke stand primeren in volgorde:

  1. Meeste punten
  2. Het aantal gewonnen wedstrijden
  3. Het doelpuntensaldo
  4. De meest gescoorde doelpunten
  5. De uitslag van de onderlinge wedstrijd
  6. Het lot (de toss)
 1. Er is steeds 1 uur voorzien per wedstrijd. De duur van de wedstrijden bedraagt bijgevolg 2 x 25 minuten met 5 minuten rust. Indien de wedstrijd laattijdig aanvangt, kan de scheidsrechter de duur van de wedstrijd inkorten zodat het voorziene uur niet overschreden wordt, bv. 2 x 20 minuten met 5 minuten rust. De wedstrijd mag echter niet later dan 15 minuten na het voorziene aanvangsuur starten.
 2. Een ploeg die niet verschijnt op het voorziene aanvangsuur + 15 minuten wachttijd verliest de wedstrijd met 0-5 of 5-0. Het is mogelijk om met slechts 4 spelers te starten indien de scheidsrechter hiervoor akkoord is. Ook in dit geval gelden slechts 15minuten als wachttijd. Ploegen die meermaals onaangekondigd forfait geven, kunnen uit de competitie gezet worden.
 3. In geval van dezelfde kleur van uitrustingen beslist de scheidsrechter welke ploeg de hesjes moet aandoen. In voorkomend geval zal dit de ploeg zijn met minder spelers bij de aanvang van de wedstrijd. De goalkeeper draagt sowieso een aparte kleur.
 4. Zaken die niet expliciet in dit tornooireglement vermeld worden, mogen mondeling meegedeeld worden. De organisatie kan het reglement ten allen tijden aanpassen.

 

 1. Voor alle spelers wordt er water ter beschikking gesteld door de organisatie. We vragen echter een algemene beleefdheid door zelf in te staan van het opruimen van de gebruikte flesjes. Deze kunnen gedeponeerd worden in de vuilbakken die zich aan de uitgangen van de zaal bevinden.

 

 1. Het is mogelijk om per uitzondering niet-Cronosieten mee te brengen. Zij zijn echter niet verzekerd en dienen zichzelf hiervoor in regel te stellen.

 

 1. Vrije momenten in de speelkalender kunnen door de teams gratis benut worden om te trainen indien dit op voorhand wordt aangevraagd. Hiervoor kan men ook gebruik maken van de verschillende materialen.

 

 1. Alle scores en wedstrijden kunnen ten alle tijde nagekeken worden op https://zaalvoetbal.cronoscare.be/

 

SPELREGELS

 1. Beginschop

  De thuisploeg (op papier) vangt telkens de wedstrijd aan.
  De beginschop mag gegeven worden in alle richtingen (voorwaarts – zijwaarts – achterwaarts).
  Uit een beginschop kan niet gescoord worden.
 2. Bal uit het spel
  Wanneer de bal het spel heeft verlaten via de zijlijn, wordt het spel hernomen met een intrap.
  Bij een intrap dient de bal stil op de lijn te liggen of op max. 20 cm van de lijn en op de juiste plaats. De intrap dient genomen te worden binnen de 4 seconden. Er worden geen 4 seconden geteld indien de tegenstander zich niet op minstens 5 meter bevindt (ook bij vrije schoppen en hoekschoppen). Uit een intrap kan niet rechtstreeks gescoord te worden.

  Wanneer de bal het spel heeft verlaten via de doellijn, wordt het spel hernomen met een doelworp of een hoekschop. Bij een doelworp dient de doelverdediger de bal met de hand(en) in het spel te brengen.
  De bal mag over de middenlijn gegooid worden. Er mag niet met de voeten uitgetrapt te worden.
  Deze regels zijn niet van toepassing wanneer de doelverdediger de bal in het spel opvangt. Ook bij een doelworp heeft de doelverdediger slechts 4 seconden om de bal in het spel te brengen.
  De doelverdediger kan niet scoren door de bal in het andere doel te werpen.

  Bij een hoekschop dient de tegenstander zich ook op minstens 5 meter te bevinden.
  Uit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenpartij.
  Ook hier wordt de 4 seconden-regel toegepast. Bij een overschrijding van de 4 seconden, gaat de bal naar de doelman en wordt er hernomen met een doelworp.

 3. Terugspeelbal
  Er kan onbeperkt met de doelman heen en weer gespeeld worden. De doelverdediger mag slechts 4 seconden de bal in zijn bezit hebben op zijn eigen helft. Deze 4 seconden-regel is niet van toepassing indien de doelverdediger op de helft van de tegenstander is.
 4. Overtredingen
  De overtredingen worden op dezelfde manier gefloten als in het veldvoetbal (met beperkte mate contact), met uitzondering van slidings. Slidings zijn niet toegestaan indien een tegenstander in de buurt is en zullen bestraft worden met een IVS (indien geen contact) of DVS (indien wél contact). Er mogen wel slidings uitgevoerd worden indien geen tegenstander in de buurt is, bv. om de bal in het spel te houden of een schot te blokkeren, en door de doelverdediger binnen het strafschopgebied voor zover er geen sprake is van gevaarlijk spel (bv. voet(en) vooruit). Slidings door de doelverdediger buiten het strafschopgebied dienen op dezelfde manier bestraft te worden als de spelers.

  Hakjes en de bal langs achter spelen met de voet zijn toegestaan indien er geen sprake is van gevaarlijk spel. Ook de voordeelregel wordt op dezelfde manier toegepast.

  Een strafschop wordt genomen vanop 6 meter (lijn van het strafschopgebied).
  Alle andere spelers moeten uit het doelgebied blijven en zich tevens op vijf meter van en achter de bal bevinden. De doelverdediger dient op de doellijn te blijven op het moment dat de bal gespeeld wordt.

  Indien de bal het plafond raakt, wordt het spel hernomen met een intrap op de plaats die het dichtstbij is bij de plaats waar de bal het plafond geraakt heeft.

 5. Vrije schoppen
  De vrije schoppen (IVS en DVS) dienen evenwel binnen 4 seconden genomen te worden.
  Indien dit niet gebeurt, krijgt de tegenstander een IVS.
 6. Gele en rode kaarten
  Een gele kaart is een waarschuwing en de speler mag blijven voortspelen.
  Een tweede gele kaart of een rode kaart voor een speler die op het terrein staat betekent dat de ploeg met een speler minder moet spelen. Een ploeg mag zijn spelersaantal aanvullen tot een hogere eenheid van zodra een onopzettelijk tegendoelpunt geïncasseerd werd en enkel in het geval dat de ploeg die een doelpunt gescoord heeft uit meer spelers bestaat dan de tegenpartij. Bij een gelijk aantal spelers (bv. 4 vs. 4) mag het spelersaantal niet aangevuld worden bij een doelpunt.
 7. Wissels
  De wissels zijn toegestaan binnen de wisselzone vóór de eigen wisselbank.
  De te vervangen speler moet eerst van het terrein af zijn vooraleer zijn vervanger er op mag.

  Een IVS wordt toegekend voor de tegenpartij op de plaats waar de bal zich bevond op het moment van de foutieve wissel (tenzij de voordeelregel werd toegepast).

 1. Buitenspel
  De buitenspelregel is niet van toepassing.